Livrăm în toată Europa (durată de livrare 4-7 zile)
Transport gratuit la comenzile de minim 170 lei
-15% la min. 180 lei cu codul RELAX15

Shop All

TERMENI ȘI CONDIȚII

Deoarece ne dorim ca experiența ta cu Meloni să fie placută și simplă, folosim „Termeni și condiții” ca un instrument care să ne ghideze activitatea în ceea ce privește procesul de vânzare de pe site-ul www.melonicare.ro.

Cuprins

 1. Definiții
 2. Documente contractuale
 3. Obiectul contractului
 4. Conținutul Website-ului
 5. Politica de vânzare online
 6. Cesionarea și subcontractarea
 7. Drepturile de proprietate intelectuală
 8. Comenzi
 9. Politica de retur
 10. Discount-uri
 11. Confidențialitate
 12. Comunicări comerciale
 13. Facturarea și plata
 14. Modalitățile de plată
 15. Livrarea produselor
 16. Garanții
 17. Transferul proprietății
 18. Răspundere
 19. Drepturile și obligațiile Vânzătorului
 20. Scrierea de recenzii
 21. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 22. Fololsirea cookie-urilor
 23. Forță Majoră
 24. Legea aplicabilă
 25. Informații privind DEEE
 26. Alte dispoziții

1. Definiții

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

Meloni – este denumirea comercială a societății LIM CONSULTING S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR, Nr. 7, Bloc 5, Scara B, Etaj 4, Ap. 20, Sectorul 4, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerțului Bucureşti sub nr. J40/18976/2023, Cod Unic de Înregistrare 48918926;

Vânzător – Meloni, înscris în partea introductivă a facturii, sub titlul de Furnizor;

Website – magazinul online găzduit la adresa web melonicare.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite/asigurate de către Vânzător;

Cumpărător – persoană fizică sau orice entitate juridică care își face cont în Website și efectuează o Comandă și este înscrisă în partea introductivă a facturii sub titlul Client (sau împuternicitul acestuia);

Client – persoană fizică sau persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Meloni (electronic, telefonic etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Meloni și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Utilizator – persoană fizică sau persoană juridică înregistrată pe Website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privirea la clauzele specifice Website-ului din secțiunea Termeni și condiții;

Cont – secțiunea din Website formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client /Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Website (comenzi, facturi fiscale, garanții produse etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate;

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/ Utilizatorului să adauge Produse sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior;

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate/prestate de către Vânzător Cumpărătorului și sunt reprezentate prin accesorii de masaj din sticlă sau din piatră naturală, și/ sau răcitoare de cosmetice care corespund descrierii din cataloagele și documentația producătorilor, ale căror caracteristici au fost agreate de Cumpărător și înscrise în comandă/ factură;

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Produsele și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Produse și Servicii și să facă plata acestora;

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse și/ sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă de timp stabilită de Vânzător;

Contract de vânzare la distanță - orice contract încheiat între vânzător și cumpărător fară prezența fizică simultană a parților, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, în temeiul căruia vânzătorul se angajează să transfere proprietatea asupra produselor către cumpărător, iar cumpărătorul se aganjează să plătească prețul acestora (OG 34/2014). Momentul în care este încheiat contractul îl reprezintă confirmarea disponibilității stocului, acceptării de către Vânzător a comenzii efectuate de către cumpărător și implicit emiterea facturii fiscale. Emiterea automată a confirmării de primire a comenzii NU echivalează cu încheierea contractului între Vânzător și Cumpărător.

Conținut –

• toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

• conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

• orice informație comunicată Cumpărătorului prin orice mijloc, de către un angajat/ colaborator al Vânzătorului, conform informațiilor de contactare specificate sau nu de către acesta;

• informații legate de Produsele și/ sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

• informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/ sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia;

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus;

Recenzie – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Document – prezentele Termene și Condiții;

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Produselor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta;

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume în lei rezultată din vânzarea unui Produs și/ sau Serviciu de către Meloni, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare;

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații - toate specificațiile și/ sau descrierile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

Drepturile consumatorilor prevăzute în prezenții Termeni și condiții sunt in conformitate cu prevederile OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (garanții), O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata, Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte. Aceste acte normative se aplică consumatorilor. Persoanelor juridice li se aplică prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil.

2. Documente contractuale

2.1. Prin lansarea unei comenzi electronice, telefonice, pe chat sau efectuată direct în magazinele fizice, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, chat sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

2.2. Comanda este alcătuită astfel:

2.2.1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;

2.2.2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);

2.3. Vânzătorul va informa Cumpărătorul, prin mesaje distincte, înregistrarea (preluarea) Comenzii, respectiv confirmarea Comenzii. Înregistrarea unei Comenzi online de către Vânzător, discuțiile telefonice sau prin alte mijloace de comunicare NU constituie o validare și confirmare fermă a Comenzii și, în consecință, NU semnifică încheierea contractului la distanță.

2.4. Dacă Vânzătorul confirmă explicit Comanda, acest lucru va implica din partea Cumpărătorului o acceptare completă a Termenilor și Condițiilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală sau electronică din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă. Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Vânzător a disponibilității stocului, a prețului precum și a caracteristicilor produselor respectiv a serviciilor solicitate de Cumpărător. În lipsa unei confirmări exprese din partea Vânzătorului, prezentele Termene și Condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător și documentele fiscale.

2.5. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic, electronic sau verbal. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

2.6. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor și/ sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Produse și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.7. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.8. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la showroom-ul Meloni, rezervările Produselor și/ sau Serviciilor sunt valabile 72 (șaptezeci și două) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

3. Obiectul contractului

3.1. Îl constituie vânzarea Produselor/ prestarea Serviciilor, în conformitate cu disponibilitatea stocului, prețul și caracteristicile menționate în confirmarea transmisă de Vânzător pentru validarea comenzii prin care Cumpărătorul și-a exprimat intenția de achiziție.

4. Conținutul Website-ului

4.1. Informaţiile prezentate pe www.melonicare.ro sunt proprietatea LIM CONSULTING S.R.L. Informațiile oferite în cadrul prezentului Website sunt în limba română, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi și sunt de interes general despre Vânzător, Produsele comercializate de aceasta și ale partenerilor săi, cât și alte informațîi considerate de Vânzător ca fiind de de interes pentru Clienți/ Cumpărători.

4.2. Vânzătorul este dețînătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Website-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia precum și asupra tuturor Mărcilor înregistrate în nume propriu și publicate pe Website. Tot conținutul Website-ului este protejat în conformitate cu Legea drepturilor de autor nr. 8/1996.

4.3. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Vânzătorului, prevăzute de legislația în vigoare.

4.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica oricând atât conținutul, cât și structura Website-ului și poate aduce, în orice moment şi fără preaviz, îmbunătăţiri sau modificări produselor, serviciilor sau tehnologiilor descrise pe acest Website și tot în aceeași manieră. Este posibil că aceste informaţii să fie modificate periodic, iar modificările să fie incluse în versiunile ulterioare. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzatorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru că produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat. Imaginile produselor de asemenea au caracter informativ și pot exista diferențe între acestea și produs. Datorită volumului mare de informații și a condițiilor impuse de către furnizori, caracteristicile și disponibilitatea produselor prezentate în acest Website se pot schimba fără o notificare prealabilă.

4.5. Informaţiile de pe acest Website pot conţine inexactităţi. De asemenea pot apărea erori de natura tehnică sau de conținut, legate de specificații tehnice, prețuri, stocuri sau disponibilitatea produselor, care pot apărea de exemplu la comenzile efectuate între orele de lucru ale vânzătorului. Facem tot posibiliul pentru a asigura acuratețea informațiilor de pe site motiv pentru care, pentru asigurarea certitudinii informațiilor, toate comenzile vor parcurge un proces prealabil de confirmare înainte de a fi livrate cumpărătorului.

5. Politica de vânzare online

5.1. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Website. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

5.2. Vânzătorul poate publica pe Website informații despre Produse și/ sau Servicii și/ sau promoțîi practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

5.3. Toate tarifele aferente Produselor și/ sau Serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. 19%.

5.4. În condițiile prevăzute de lege, prețul Produselor electronice afișat pe Website, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Utilizatorul/ Cumpărătorul solicita detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Produsului, acesta va contacta Vânzătorul prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Website.

5.5. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

5.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/ sau a Serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

5.7. Informațiile furnizate către Vânzător sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor), conform legilor în vigoare. Vânzătorul nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți, nu încureajază spam-ul și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora. Orice utilizator are posibilitatea să șteargă din baza de date adresa de e-mail furnizată.

5.8. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzător va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

5.9. Produsele comercializate prin intermediul Website-ului sunt noi, comercializate în ambalaj propriu sau resigilate ( în acest caz este menționat foarte clar motivul pentru care produsul a fost resigilat), iar în momentul livrării sunt însoțite de factură fiscală și certificat de garanție.

6. Cesionarea și subcontractarea

6.1. Vânzătorul poate cesiona și/ sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale (alegerea companiei care va efectua livrarea).

7. Drepturi de proprietate intelectuală

7.1. Conținutul Website-ului Vânzătorului incluzând, dar fără a se limita la însemnele grafice, denumirile, mărcile (cum sunt, de exemplu: numele Website-ului și al companiei, simboluri, imagini, texte, fișiere multimedia) sunt proprietatea Meloni și nu pot fi preluate și/ sau folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului.

7.2. Acest Website este o creaţie intelectuală în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu completările și modificările ulterioare şi, ca atare, Vânzătorul, în calitate de autor al acestei creaţii originale, beneficiază de protecţie şi drepturi prevăzute prin lege. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de autor.

7.3. Website-ul oferă utilizatorului un acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a modifica parțial sau integral Website-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Website-ului, fără acordul scris al proprietarului acestuia. Modificarea sau utilizarea materialelor de pe acest Website în alte scopuri decât de informare, respectiv utilizare în calitate de Client, este strict interzisă.

7.4. În cazul în care Vânzătorul conferă Utilizatorului/ Clientului dreptul de a utiliza într-un anumit fel conținutul Website-ului, acesta îl va utiliza numai în scopul în care acesta a fost definit și pe perioada definită în acord.

7.5. Meloni este proprietarul drepturilor ataşate mărcilor, numelor de firme, denumirilor comerciale, firmelor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală, a căror existenţă şi validitate este recunoscută în mod expres de către toţi utilizatorii. Nu este făcută nicio altă menţiune despre drepturile referitoare la alte mărci, nume de firme, denumiri comerciale sau firme, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu, şi care pot fi ataşate anumitor termeni sau însemne de pe acest Website. Totuşi, absenţa unei asemenea menţiuni nu implică în niciun caz faptul că aceste mărci, denumiri sociale, denumiri comerciale, firme, termeni sau însemne nu beneficiază de protecţie.

7.6. Toţi utilizatorii acestui Website recunosc şi admit în mod expres faptul că orice produs, serviciu sau tehnologie descrise în aceste documente pot face obiectul altor drepturi de proprietate intelectuală în beneficiul Vânzătorului sau al unei terţe părţi. Nu se acordă aici niciun drept de utilizare a unor asemenea drepturi de proprietate intelectuală.

8. Comenzi

8.1. Clientul se înregistrează în Website pe baza unui Username și a unei parole unice, selectează Produsele, apoi apasă butonul „Adaugă în Coș.” În „Coșul meu”, Clientul are posibilitatatea să parcurgă lista produselor, să modifice cantitățile și să confirme intenția de cumpărare prin accesarea butonului „Finalizează Comanda" efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs și/ sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Comenzile online vor fi onorate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate de către sistem. O Comandă care conține un produs cu statusul: În Stoc, nu poate fi onorată în cazul în care pe același produs a fost înregistrată o altă Comandă înaintea ei din punct de vedere cronologic și ulterior confirmată, astfel stocul epuizându-se. Adăugarea unui Produs/ Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului/ Serviciului.

8.2. Produsele comercializate de Vânzător se pot livra numai în baza unei Comenzi online sau direct de la sediu.

8.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

8.4. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

8.5. Ulterior finalizării Comenzii, Clientul va primi în vederea validării acesteia, o confirmare scrisă din partea Vânzătorului, privind disponibilitatea, prețul și caracteristicile produselor respectiv a serviciilor comandate.

8.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul și poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

• respingerea de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției în cazul plății online;

• invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;

• datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Webite sunt incomplete și/sau incorecte;

• a amânării de către Cumpărător a termenului de livrare stabilit;

8.7. Vânzătorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că Produsul nu mai este disponibil sau nu poate fi livrat de către acesta, Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre aceasta indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către Cumpărător pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate fără intârzieri nejustificate, în termen de maximum 7 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului. Termenele de livrare sunt afișate pe Website la fiecare produs și variază în funcție de produs.

8.8. Disponibilitatea unui Produs va fi afișată în Website după cum urmează:

• “în stoc” – mai mult de 3 bucăți în stoc

• “stoc limitat” – mai puțin de 3 bucăți în stoc

• “stoc epuizat” – Produsul nu mai este disponibil în stocul Meloni

• “momentan indisponibil” – momentan nu putem vinde Produsul pentru că nu se găsește în stocul furnizorului.

• “la comandă” – Produsul nu este disponibil în stocul Meloni, dar dacă înregistrezi o Comandă pentru un Produs care are în dreptul lui “la comanda”, te vom contacta pentru a-ți comunica disponibilitatea Produsului.

• “precomandă” – Produsul nu este disponibil în stocul Meloni și nici în stocul furnizorului, dar dacă înregistrezi o Comandă pentru un Produs care are în dreptul lui “precomandă”, te vom contacta pentru a-ți comunica disponibilitatea Produsului.

 

9. Politica de retur

9.1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea unui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare (taxa pe care o percepem pentru ridicarea produsului de la adresa confirmata de client pentru retur este de 10 lei). Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Produs sau de renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

• ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat.

• ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

9.2. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în termen de maxim 14 zile de la data anunțării deciziei de returnare/14 zile de la primirea și verificarea produsului returnat, în contul bancar oferit de către client în formularul de returnare. Astfel, restituirea banilor se va face numai în contul primit prin confirmarea scrisă din partea Cumpărătorului.
Meloni nu își asumă responsabilitatea pentru comenzile returnate din cauza unei adrese trecute greșit de către client sau din cauza neridicarii coletului plătit.

În acest caz, atunci când clientul solicită returnarea sumei plătite, costul de transport se va reține din acest total.

9.3. Suma va fi returnată după cum urmează:

9.3.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul bancar precizat în formularul de retur.

9.3.2. pentru Comenzile achitate ramburs / cu numerar în showroom -> prin restituire numerar în showroom sau prin restituirea contravalorii produsului în contul bancar precizat în formularul de retur.

9.4. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta trebuie să completeze în scris, Formularul de retur care se regăsește pe Website, la secțiunea Detalii comandă, din cadrul Contului de Client (Contul meu). După ce solicitarea va fi procesată, Cumpărătorul fi contactat telefonic pentru restul detaliilor, urmând ca apoi să primească un formular electronic care conține Cererea de retur. Aceasta trebuie tipărită semnată și lipită pe coletul returnat (ar fi preferabil să fie pus într-un plic pentru protecție la transport).

9.5. Formularul de retur trebuie completat cel târziu în ultima zi calendaristică din intervalul de returnare trecut în pagina de prezentare a produsului achiziționat de pe Website. Intervalul de returnare începe de la data primirii produsului. Formularele completate după această perioadă nu mai sunt valabile.

9.6. Termenul de răspuns pentru cererile de retur este de 3 zile lucrătoare de la momentul înregistrării. Produsul solicitat spre retur va fi expediat de către Client.

9.7. Produsele trebuie returnate în starea de produs nou și însoțite de toate accesoriile, documentele originale (factură fiscală, bon fiscal, fişă tehnică, manual de utilizare, certificat de garanţie), bine ambalate şi protejate la transport.

9.8. Produsele oferite cadou trebuie de asemenea să fie returnate, în condiţii de produs nou. În caz contrar, vor fi facturate la preţul afişat pe Website, iar valoarea lor va fi reținută din diferența care trebuie rambursată.

9.9. Atenţie: Dacă aţi cumpărat mai multe produse de acelaşi fel şi doriţi să le returnaţi pe toate, doar unul dintre produse poate fi desigilat, restul de produse le putem accepta doar dacă sunt sigilate.

9.10. În cazul în care Clientul/ Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au insoțit produsul respectiv.

9.11. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor vândute și inspectarea lor.

9.12. Clientul este informat asupra faptului că, în cazul în care produsele a căror returnare prezintă urme de uzură, deteriorare, pete, folosire excesivă, ciobituri, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, accesorii lipsă, și nu pot fi revândute ca și produse noi, se va percepe o taxă pentru a acoperi diferenţa de preț dintre un produs nou și un produs deja utilizat. Vânzătorul își rezervă dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

Diminuarea valorii Produselor returnate

9.13. Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica Produsele înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Cumpărătorului i se permite să testeze și să verifice Produsele pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Produselor.

9.14. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Produselor, Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Produselor.

9.15. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Produsele într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Produselor.

9.16. Accesoriile (manuale de utilizare, cabluri, broșuri, certificate etc.) aflate în cutia Produsului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Produs. Ca urmare, Cumpărătorul are obligația ca atunci când își exercită dreptul de retragere din contract să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.

9.17. Produsele returnate ce prezintă urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se accepta retur numai după aducerea lor la starea initiala, implicând costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat/ Resigilat. Valorea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit.

9.18. Orice diminuare a valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Produselor este în responsabilitatea Cumpărătorului. Pentru claritate, din prețul total al Produsului returnat, Vânzătorul va reține o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Produsului în proporție de de maxim 30% din valoarea inițială a Produsului, după caz. De asemenea diminuarea valorii se va percepe și pentru produsele a căror ambalaje au fost deteriorate sau distruse. Contravaloarea taxei de diminuare va fi justificată și comunicată Cumpărătorului la recepționarea Produselor returnate. Diminuarea valorii bunurilor poate consta în costuri de curățare și reparare, de înlocuire sau adăugare de accesorii, etc pentru a aduce produsele la starea inițială. În cazul în care, după aceste operațiuni, astfel de bunuri nu mai pot fi vândute ca produse noi, acestea vor fi vândute că bunuri de ocazie (second hand) la un preț semnificativ mai mic, caz în care diminuarea valorii va consta în pierderea de venit pentru vânzător ce va fi justificată în mod obiectiv.

9.19. Returnarea banilor se va face în termen de maxim 14 zile de la data anunțării deciziei de returnare, în contul bancar oferit de către Client în formularul de returnare. Pentru că produsul făcea parte dintr-o promoție, doar prin asocierea cu celelalte produse, discounturile/bonusurile oferite în comanda inițială se anulează. Prețurile produselor păstrate de către Client revin la valoarea de dinaintea aplicării discountului, discount obținut prin asocierea în comanda cu produsul care urmează a fi returnat. Suma care urmează a fi inapoiată Clientului este egală cu diferența dintre valoarea achitată de către Client și prețul inițial al produselor păstrate (fără reducerea aplicată).

Excepții de la retur

9.20. În mod specific, produsele comercializate pe acest site care sunt exceptate de la retur sunt încadrate în categoria „bunurilor sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator„ În această categorie se regăsesc produse pentru care există motive reale de igienă și de protecție a sănătății pentru utilizarea unui sigiliu, care poate consta în folie sau ambalaj de protecție. Odată ce ambalajul a fost desigilat, bunul pe care îl conține nu mai poate fi niciodată comercializat, din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă, dat fiindcă însăși natura acestui bun face imposibilă sau excesiv de dificilă luarea de către societatea noastră a unor măsuri care să permită repunerea sa în vânzare. Astfel, sunt exceptate de la retur următoarele categorii de produse care sunt desigilate de consumator (lista nefiind exhaustivă): produse desigiliate și utilizate din gama cosmeticelor (rimel de păr, ser facial, etc), articole de igienă personală (aparate de ras, lame faciale), articole care intră în contact cu pielea (role, globuri, pietre pt masaj facial, etc) precum și alte produse desigilitate care din motive de igienă sau protecție a sănătății nu mai pot fi revândute (perii păr, mănuși exfoliante, etc).

Returul produselor cu defect

9.21. Dacă returnați un produs în perioada celor 14 zile, pe care îl considerați că prezintă un defect de fabricație acesta trebuie să fie returnat și să optați ori pentru dreptul la retur ori pentru dreptul la garanție. După primirea produsului, vom efectua o constatare pe care o să v-o comunicăm. Nu constituie defect nemulțumirile legate de aspect, culoare, textură.

9.22. Responsabilitatea privind integritatea produselor pe durata transportului produselor retur, cade în sarcina dumneavoastră. Consumatorul este responsabil doar în ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor, conform articolului 14, alineatul 3 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014.

*La recepția produsului returnat se întocmește un proces verbal de constatare și se fac fotografii pentru a putea face dovada diminuării valorii produselor (dacă este cazul).

Recomandări privind ambalarea produselor transmise pentru asigurarea garanției

9.23. Produsele comercializate pe acest Site sunt produse care pot fi fragile și casante motiv pentru care, atunci când sunt transmise la garanție, recomandam ambalarea corespunzătoare astfel încât să ajungă intacte și în siguranță în posesia Vânzătorului. Cumpărătorul nu este obligat să păstreze ambalajul original pe perioada derulării garanției însă recomandam ca produsele să fie împachetate și ambalate, astfel încât să nu existe posibilitatea deplasării acestora în interiorul ambalajului.

9.24 Se vor utiliza întodeauna ambalaje de dimensiuni adaptate mărimii și greutății produselor transportate. Produsele nu trebuie să se deplaseze în interiorul cutiei. Trebuie să existe un spatiu de 5-6 cm între produs și pereții cutiei, care să fie umplut fie cu folie, fie cu fulgi din polistiren sau hârtie de ziar, pentru a diminua șocul în cazul unui impact.
În cazul în care se transportă mai multe produse într-o singura cutie, trebuie asigurat că acestea sunt bine separate unele de altele prin ambalaje de protecție precum colțare din carton, polistiren, folie cu bule.

9.25 Recomandăm utilizarea următoarelor tipuri de ambalaje:

 • Cutie din carton presat, umplută cu fulgi de polistiren și sigilată cu folie protectoare;
 • Cutie din carton + folie cu bule, pentru protecție împotriva zgârieturilor, șocurilor;
 • Cutie din carton cu 3 sau 5 straturi + fulgi din polistiren pentru umplerea spațiilor goale + folie cu bule pentru protecție anti-șoc;
 • Cutie de carton umplută cu placi din polistiren/spumă expandată și fulgi din polistiren.

Expedierea produselor în garanție se poate face prin intermediul firmelor de curierat partenere, prin cerere de ridicare produs de la beneficiar sau prin alte metode de expediere. La predarea pieselor ce fac obiectul garanției către firma de curierat vă rugam să ne comunicați în scris, pe email, numărul AWB-ului generat de compania de curierat, pentru procesarea acesteia în sistem.

10. Discount-uri

10.1. Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative. Se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare.

10.2. Ne rezervăm dreptul de a modifica discounturile, reducerile și promoțiile, fără o notificare prealabilă.

11. Confidențialitate

11.1. Meloni va păstra confidentialitatea informațiilor de orice natură pe care le Cumpărătorul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

11.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/ Client cu privire la Comandă/ Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

11.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Website-ului. Meloni nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

12. Comunicări comerciale

12.1. Cumpărătorul/ Utilizatorul/ Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

12.1.1. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător;

12.1.2. prin contactarea Vânzătorului;

12.2. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Produse și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Meloni.

13. Facturare și plată

13.1. Prețurile Produselor și Serviciilor afișate în cadrul Website-ului includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

13.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

13.3. Prețul contractului îl constituie prețul vânzării Produselor/prestării Serviciilor, cuprins în Comanda validată prin confirmarea de către Vânzător. Cu toate acestea, Vânzătorul atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale Website-ului sau erori, prețul afișat poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Vânzătorul va informa Cumpărătorul asupra prețului corect, menționându-l în cuprinsul confirmării Comenzii.

13.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Meloni în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

13.5. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Meloni, pentru a le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate dorește.

13.6. Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către de Meloni sau de către procesatorul de plăți integrat în Website, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare de date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

13.7. Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este NETOPIA Payments SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335.

14. Modalități de plată

14.1. Prețul Contractului poate fi efectuat printr-una dintre următoarele modalități, în funcție de opțiunea Clientului:

14.1.1. plata online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare, în condiții de deplină securitate, fără a fi perceput un comision suplimentar pentru tranzacții; plățile se realizează prin intermediul Netopia MobilPay.ro);

14.1.2. numerar la livrare (plata va fi făcută în lei conform prețului Contractului, la comisionarul care efectueză livrarea).

14.2. Pentru comenzile pentru care se alege opțiunea de plata RAMBURS, se va percepe o taxă de procesare de 6 RON.

15. Livrarea Produselor

15.1. Condițiile de livrare ale Produselor și Serviciilor vândute de către Meloni;

15.1.1. Urmărirea Comenzii tale: după înregistrarea Comenzii, Cumpărătorul va fi informat de statusul acesteia prin intermediul adresei de e-mail pe care a furnizat-o la plasarea Comenzii.

15.1.2. Modificare sau anulare Comandă: Pentru a anula sau modifica o Comandă, Cumpărătorul trebuie să contacteze Meloni la numărul +40751051441.

15.1.3. Modalități de livrare

15.1.3.1. Livrare prin curier (standard): Vânzătorul se obligă să livreze Produsele în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, la adresa de livrare definită de către Client în formularul de comandă. Produselor li se adaugă taxele de livrare pe regiune și pe zonă, care variază în funcție de zona geografică.

15.1.3.1.1. Livrarea este Gratuită dacă valoarea comenzii depășește pragul valoric de 200 RON.

15.1.3.1.2. Pentru comenzile plasate cu o valoare mai mică de 200 Ron se va percepe un Cost de transport de 19 RON.

15.1.3.1.3. În cazul în care o comandă conține mai multe produse, cu termene de livrare diferite, se va efectua o singură livrare în termenul stabilit de Vânzător, conform disponibilității afișate pe Website în momentul plasării Comenzii.

15.1.3.1. Ridicare din showroom: Serviciul de ridicare personală din showroom-ul Meloni este marcat în pagina produselor eligibile și la finalizarea comenzii, în secțiunea Modalitate de livrare.

15.1.3.1.1. Livrarea în showroom este gratuită pentru toate comenzile plasate direct în showroom, precum și pentru comenzile plasate online sau prin call center și care sunt achitate în momentul plasării comenzii. În cazul plăților la livrare / ridicare din showroom, se va aplica o taxă de procesare pentru Plata la livrare în valoare de 5 lei.

15.1.3.1.2. Dacă produsele nu sunt pe stoc în showroom, te vom anunța prin e-mail sau SMS când acestea vor ajunge în showroom ca să le ridici. Din momentul în care au ajuns, produsele sunt disponibile pentru ridicare timp de 7 zile (cu tot cu ziua în care primești notificarea de ridicare).

15.1.3.1.3. La ridicarea din showroom, Răcitoarele de cosmetice pot fi testate pentru a li se constata funcționalitatea. În cazul în care Cumpărătorul refuză testarea, se va considera că produsul este predat funcțional, fără nicio zgârietură și cu ventilatorul funcțional. De asemenea, Cumpărătorul va fi rugat să semneze un document care atestă refuzul verificării produsului.

15.1.3.1.4. Orice solicitare de retur pentru produsele cumpărate care au fost ridicate din showroom-ul Meloni, și pentru care Cumpărătorul a refuzat testarea, va fi primită doar în condițiile prevăzute în certificatul de garanție.

15.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

15.3. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor și Serviciilor numai pe teritoriul României in termen de 2-3 zile lucratoare. In cazul in care exista intarzieri, Vanzatorul va anunta Cumparatorul cat de repede posibil despre statusul livrarii.

16. Garanții

Condiții generale de acordare a garanției

Toate produsele vândute pe pe acest Site, sunt produse noi, însoțite de acte fiscale și se încadrează în cerințele privind garanțiile. În cazul nefericit al problemelor de service, Vânzătorul sta la dispoziția Cumpărătorului cu servicii de aducere la conformitate pentru produsele achiziționate, atât pe durata garanției, cât și în perioada post garanție (după caz) Drepturile privind garanția acordată respectă prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992 și sunt valabile pentru clienții persoane fizice. Asigurarea garanției se face de către Vânzător. Durata medie de utilizare și termenul de garanție de conformitate este de 24 luni de la data achiziționării produsului. Modalitățile de asigurare a garanției sunt: reparare, înlocuire, restituire contravaloare produs (în această ordine).

16.1. Toate Produsele comercializate de către Meloni, cu excepția Produselor resigilate, beneficiază de condiții de garanție în conformitate cu prevederile legale privind protectia consumatorilor și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție Produsele resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Produsele sunt însoțite de certificat de garanție emis direct de Vânzător. Certificatul de garanție conține instruncțiunile generale de utilizare și condițiile de garanție. Certificatul de garanție și documentele aferente în format electronic pot fi solicitate și la numărul de telefon sau pe adresa de e-mail contact@melonicare.ro. La unele produse, aceste certificare se regăsește în stare fizica, în interiorul ambalajului.

16.2. Vânzătorul asigură și garantează conformitatea produselor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse, declarând pe propria răspundere că produsele comercializate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, documentația de execuție a fabricantului și standardelor românești.

16.3. Vânzătorul se angajează să livreze produsul conform cu descrierea din cadrul Website-ului și cu calitățile și caracteristicile înscrise în factură. Produsul este considerat neconform dacă nu are aceleași calități precum este descris în cadrul Website-ului sau dacă nu are calitățile și caracteristicile înscrise în factură.

16.4. Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate a produsului apare într-un termen de 2 ani calculat de la data livrării și dacă Cumpărătorul informează Vânzătorul despre apariția lipsei de conformitate în termen de 2 zile de la data la care a constatat-o. În cazul în care la livrare se constată o lipsă de conformitate a unui produs din factură, Cumpărătorul are dreptul de a cere repararea într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului. Dacă aceste operații nu sunt posibile, Cumpărătorul are dreptul de a cere să beneficieze de o reducere corespunzătoare a prețului sau de rezoluțiunea contractului privind acel produs neconform.

16.5. Cumpărătorul este obligat să anunțe lipsa din colet a unei componente înainte de începerea montajului și să păstreze etichetele și conținutul coletului în starea în care le-a primit în vederea verificării și înlocuirii. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere pentru execuția și consecințele serviciilor de manipulare, transport, montaj și instalare executate de terți, atunci când produsul a fost deteriorat sau nu au fost respectate instrucțiunile producătorului. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea utilizarea sau întreținerea greșită a produselor, datorate nerespectării instrucțiunilor producătorului.

16.6. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii facturii, Cumpărătorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate.

16.7. Cumpărătorul este de acord cu faptul că produsele manufacturate și cele din materiale precum piatra naturală, nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al texturii, nuanțelor de culoare pe diferite suprafețe și a particularităților aparente pe material. Cumpărătorul este de acord cu faptul că produsele din piatra naturală pot prezenta mici crăpături în funcție de natura pietrei sau că pot apărea în timp mici crăpături mai mici de 1 cm, în funcție de condițiile în care sunt păstrate produsele. Acestea nu sunt considerate defecte de calitate. Spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de Cumpărător.

16.8. Vânzătorul acordă garanţie care începe de la data livrării produselor - 24 luni (pentru deficiențe calitative). În această perioadă, dacă deficiențele nu sunt imputabile Cumpărătorului, Vânzătorul își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii produsului pe cheltuiala sa. După efectuarea livrării Cumpărătorul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe care, în mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării (ciobituri, zgârieturi, componente îndoite, pete de murdărie etc.).

16.9. Cumpărătorul are obligația de a păstra certificatul de garanție și factura fiscală. În termenul de garanție Cumpărătorul are dreptul de a cere repararea gratuită sau înlocuirea produsului cu deficiențe calitative, dacă aceste deficiențe nu sunt cauzate de nerespectarea de către Cumpărător a instrucțiunilor de utilizare și întreținere. În funcție de disponibilitatea producătorului și de locul unde a fost fabricat produsul, Vânzătorul își vă impune să repare sau să înlocuiască produsul, pe durata garanției într-un termen maxim de 14 de zile.

16.10. În cazul apariției unei defecțiuni, Certificatul de garanție este singurul document care atestă dreptul la garanție și care va fi prezentat împreună cu factura fiscală și dovada plății (chitanța, bon fiscal etc.).

16.11. Produsul înlocuit beneficiază de aceeași garanție ca și un produs nou.

16.12. Pentru orice categorie de produse sunt strict interzise:

16.12.1. asamblarea produsului în cazul în care se constată deteriorarea unui element sau a produsului în sine;

16.12.2. dezambalarea folosind obiecte tăioase sau dure;

16.12.3. tăierea sau zgârierea materialelor;

16.12.4. frecarea de alte suprafețe sau cu substanțe (soluții de curățare) abrazive;

16.12.5. folosirea sau păstrarea produselor în medii umede sau la temperaturi sub 0 grade Celsius precum și în medii cu variații de temperatură;

16.12.6. așezarea produsului lângă surse de căldură (distanța de gardă este de 1m);

16.12.7. folosirea produselor de curățare care conțîn acizi, petrol, gaz, detergenți, solvenți chimici sau alcool (orice soluție trebuie încercată întâi pe o suprafață mică, ascunsă);

16.12.8. udarea produselor (curățați cu o cârpă ușor umezită într-o soluție de apă cu săpun -50% apă, 50% săpun lichid pH neutru apoi ștergeți imediat cu o cârpă uscată);

16.12.9. folosirea produselor în alt scop decât cel pentru care au fost proiectate.

16.13. În accepțiunea părților, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă vă fi transmisă în scris la adresa prevăzută în partea introductivă a facturii. Schimbarea adresei nu poate fi opusă părților dacă ea nu a fost comunicată în scris. În cazul notificării pe cale poștală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

16.14. Perioada de garanție este specificată în Certificatul de garanție pentru fiecare Produs resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui Produs resigilat sunt aceleași cu cele de la Produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii, dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

16.15. Garanția Produselor, care beneficiază de Certificatul de Garanție emis de LIM CONSULTING S.R.L., se soluționează la sediul societății: Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR, Nr. 7, Bloc 5, Scara B, Etaj 4, Ap. 20, Sectorul 4, Bucureşti.

16.16. Orice eventuale neînțelegeri care apar între părți cu privire la executarea sau interpretarea comenzii care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești de drept comun de la sediul social al Vânzătorului, conform cu legislația în vigoare în România.

17. Transferul proprietății

17.1. În perioada până la data livrării, indiferent de achitarea parțială sau integrală a comenzii, produsele sunt în proprietatea Vânzătorului, până la livrarea efectivă a acestora. Livrarea efectivă este confimată prin semnătura de primire a Cumpărătorului pe documentul de transport furnizat de curier. Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la momentul livrării, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

17.2. Produsele se află în ambalajul original, sigilat, al producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare. În momentul în care Cumpărătorul recepționează produsul, acesta are obligația să verifice integritatea ambalajului coletului în prezența agentului de curierat: ca ambalajul să nu fie rupt, să nu prezinte urme de zgârieturi, lovituri sau urme de manipulare defectuoasă. Dacă coletul este deteriorat la livrare, clientul are obligația de a refuza primirea acestuia și de a specifica în comentariile procesului verbal încheiat cu agentul de curierat starea coletului în momentul livrării.

17.3. Acceptarea va fi facută atunci când produsele și serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci vânzătorul va aduce la conformitate produsele și serviciile sau va returna valorea produselor achiziționate care se dovedesc a fi neconforme în cazul în care Cumpărătorul dorește acest lucru.

17.4. În cazul produselor care au afișate în pagina de produs opțiunea “Deschidere colet la livrare”, este obligatorie verificarea completă a produselor în momentul livrării. Cumpărătorul are obligația să desfacă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, să desfacă și să verifice integritatea coletelor fragile precum și a componentelor fragile ambalate (ex: piese din sticlă). Pentru aceste produse semnarea documentelor de transport implică acceptarea acestora și a calității lor. Orice reclamații ulterioare cu privire la eventuale deteriorări ale produselor datorită transportului, sunt nule.

18. Răspundere

18.1. Prin accesarea Website-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria răspundere. Meloni nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea ca urmare a accesării sau navigării în Website sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

18.2. De asemenea, Meloni nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

18.3. Toate informațiile și materialele conținute pe acest Website sunt furnizate în mod gratuit, fară niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță compania Meloni nu va fi responsabilă pentru vreo daună directă, indirectă, accidentală, specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabilă de orice daune ce sunt rezultat al greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a Website-ului.

18.4. Răspunderea pentru conținutul Website-ului: Meloni nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe Website, care nu sunt cauzate de culpa sa.

18.5. Meloni își rezervă dreptul să completeze și să modifice oricând orice informație de pe Website.

18.6. Meloni nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

18.7. Meloni nu răspunde pentru eventuale prejudicii create ca urmare a nefuncționării temporare a Website-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site.

18.8. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

18.9. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidentialitatii datelor de Cont (username și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsură permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

18.10. Prin crearea Contului și/ sau utilizarea Conținutului și/ sau plasarea Comenzilor, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Website-ului în ultima versiune actualizată care a fost comunicată, existentă la data creării Contului și/ sau utilizării conținutului și/ sau la data plasării Comenzii.

18.11. Meloni nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura Website-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest Website (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste Website-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

19. Drepturile și obligațiile Vânzătorului

19.1. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și va livra produsele și serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile cumpărătorului;

19.2. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "Contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțîn injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

20. Scrierea de Recenzii

20.1. Scrierea de Recenzii se poate face, de către Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători, în secțiunea “Recomandări”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu. Meloni nu garanteaza ca recenziile provin doar de la consumatori care au achizionat / utilizat produsele.

20.2. În momentul înregistrării unei anumite recenzii pe Website, Utilizatorii/ Clienții/ Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

20.3. Fiecare Utilizator/ Client/ Cumpărător, în momentul înscrierii unei Recenzie în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

20.3.1. să facă referiri doar la caracteristici și/ sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul de desfășurare al Comenzii;

20.3.2. să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/ Client/ Cumpărător;

20.3.3. să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

20.3.4. să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Website fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

20.3.5. să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

20.3.6. să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

20.3.7. să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Recenzii care să conțină materiale de natură publicitară;

20.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unei recenzii, Utilizatorul/ Clientul/ Cumpărătorul va putea adăuga și un Rating sub forma unui simbol ‘Inimă’ care va transmite celorlaltor Utilizatori că este mulțumit de Produsul respectiv.

20.5. Utilizatorii/ Clienții/ Cumpărătorii ce înscriu Recenzii la care atașează fișiere foto vor respecta următoarele reguli:

20.5.1. fișierele încărcate vor conține imagini și/ sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Recenzia, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

20.5.2. fișierele încărcate nu vor conține violența, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/ un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;

20.5.3. fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

20.5.4. fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către Website-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

20.6. Când o Recenzie este semnalată de către un Utilizator/ Client/ Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și condiții Website-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Website numai după examinarea acestora de către Vânzător.

20.7. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și condițiilor în mod repetat, acesta își rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/ Clientului/ Cumpărătorului de a înscrie Recenzii pe Website.

21. Prelucrarea datelor cu caracter personal

21.1. Te rugăm să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

22. Folosirea cookie-urilor

22.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

23. Forță Majoră

23.1. Orice eveniment imprevizibil și inevitabil, independent de voința părților, care împiedică în parte sau în totalitate îndeplinirea obligațiilor contractuale, va fi considerat că un caz de forță majoră. Partea care invocă forța majoră și care o va aduce la cunoștință celeilalte părți contractante în cel mult 7 zile de la apariția cazului de forță majoră invocat, va fi exonerată de obligațiile sale dar numai în măsura și exclusiv pentru perioadă pentru care forța majoră se aplică.

23.2. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

23.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

24. Legea aplicabilă

24.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul București.

25. Informații privind DEEE

25.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Clienții vor avea în vedere următoarele:

25.1.1. Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE;

25.1.2. Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEE și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE;

25.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu o cruce. Vezi aici Simbol DEEE

25.3. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.

Persoanele care achiziționează orice echipament electric sau electronic (EEE) de pe acest website au un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel că vă recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare şi colectare existente, puse la dispoziţia dvs în zona unde locuiți indiferent de producătorii sau alţi operatori care le-au înfiinţat.

DEEE-urile nu se elimină ca deşeuri municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligaţia de a colecta separat DEEE şi de a nu elimina DEEE împreună cu deşeurile municipale nesortate;

DEEE sunt nocive şi nu sunt biodegradabile. Nu depozitaţi DEEE în locuri nesupravegheate (lângă ghenele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau şi drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecinţe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

26. Alte dispoziții

26.1. Suspendarea accesului

26.2. Cu titlul de excepție, Vânzătorul poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul Website-ului sau la o parte a acestui conținut, în special la a lăsa Recenzii. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale Website-ului reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

26.3. Securitate

26.3.1. Acest Website adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe Website-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline, cât și online. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

26.3.2. Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate pe acest Website accesează secțiunea Ajutor.

Utilizatorul melonicare.ro are obligația de a verifica în mod regulat Termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de către Meloni, vă înceta utilizarea Website-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească Website-ul, se consideră că este de acord cu modificările efectuate.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și condițiile Website-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Website-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților/ Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Website. În cazul oricărei astfel de modificări, Vânzătorul va afișa pe Webite versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.


Pentru returnarea comenzilor prin Sameday Locker acceseaza linkul

https://return.sameday.ro/melonicare

crossmenu