Livrăm în toată Europa (durată de livrare 4-7 zile)
Transport gratuit la comenzile de minim 170 lei *
-15% la min. 180 lei cu codul SUMMER15

Shop All

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR PERSONALE

Societatea SC ENS ONLINE SRL, denumită în continuare ENS, colectează, utilizează și gestionează date cu caracter personal și își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea acestora. Prezenta Politică de Confidențialitate, denumită în continuare Document, are la bază cadrul legislativ stabilit prin Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, precum și prevederile naționale aplicabile, urmărind asigurarea cerințelor de conformitate prin raportarea la principiile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care ENS folosește cookie-urile si secțiunea ”Termeni și Condiții” privind procesul de vânzare pentru Website, dar și alte informații relevante privind Politica de returnare, Garanție etc.

Cuprins

 1. Definiții
 2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal
 4. Tipuri de date cu caracter personal
 5. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal
 6. Retenția datelor
 7. Securitatea prelucrărilor datelor
 8. Drepturile persoanelor vizate

1. Definiții

În cuprinsul prezentului Document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Creare de profiluri – înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Website – magazinul online găzduit la adresa web www.melonicare.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite/asigurate de către Vânzător;

Operator – ENS, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al Website-ului;

Consimțământul persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Cookie-urile – sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe Website.

Retargeting – este activitatea de marketing prin care reclamele afișate clienților sunt personalizate în funcție de interesele lor, de paginile web vizitate, ajutând la îmbunătățirea experienței lor online.

2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1. ENS prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);
 • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
 • interesului legitim care derivă din natura obiectului de activitate.

2.2. Pentru fiecare prelucare specifică a datelor cu caracter personal colectate de la dumneavoastră vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

2.3. ENS va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

3. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal

3.1. Putem să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră în cadrul procesului de vânzare, prin navigarea site-ului web, a platformelor sociale de comunicare, formularelor, aplicațiilor, dispozitivelor utilizate, în cadrul acțiunilor de marketing și publicitate, în scopurile declarate și în temeiurile legal și legitim aplicabile activității desfășurate.

3.2. Colectarea și primirea datelor personale se poate realiza astfel:

3.2.1. Direct de la dumneavoastră în următoarele situații principale:

 • procesul de achiziționare a produselor și serviciilor, atât din cadrul showroom-ului ENS, cât și prin intermediul Website-ului;
 • navigarea Website-ului;
 • utilizarea formularelor de contact (adreselor de email de contact), contactarea și/sau formularea de solicitări în funcție de canalul ales pentru contactare;
 • participarea la concursurile/campaniile/programele de loialitate organizate;

3.2.2. Prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu Website-ul nostru.

3.2.3. Prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare.

3.2.4. Pentru activități de marketing desfășurate de către ENS privind informarea dumneavoastră despre ofertele de produse și servicii care vă pot interesa.

4. Tipuri de date cu caracter personal

4.1. ENS tratează toate informațiile și datele cu caracter personal în mod confidențial. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

4.1.1. Procesul de vânzare-cumpărare, comandă și furnizare de servicii conexe actului de vânzare

4.1.1.1. Prin inițierea procesului de achiziție in showroom-ul ENS, conform prevederilor legale se impune furnizarea anumitor date cu caracter personal, constând în:

 • nume și prenume;
 • adresă;
 • număr de telefon;
 • adresa de email;.

4.1.1.2. În cazul achiziționării de produse prin intermediul Website-ului pot fi solicitate date precum:

 • nume și prenume;
 • adresă;
 • număr de telefon;
 • adresa de email;
 • identificator online.

Menționăm că în situația trasmiterii comenzii prin Website în funcție de opțiunea clientului, plata se poate realiza online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare), în condiții de deplină securitate. În acest sens, vor fi prelucrate de cărte partenerii noștrii informații privind: numărul cardului, data expirării cardului, codul CVV, precum și informații privind facturarea (adresa). Pentru mai multe informații privind modalitatea de plată, vă rugăm să parcurgeți secțiunea de Termeni și Condiții.

În situația solicitării de servicii conexe procesului de vânzare-cumpărăre, precum servicii de transport, sunt prelucrate date cu caracter personal necesare pentru prestarea acestor servicii. Date personale prelucrate în această situație constau în:

 • nume și prenume;
 • adresa de livrare indicată;
 • orice alte informații sunt considerate relevante de către Cumparator.

4.1.2. Marketing și publicitate - transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter), concursuri, campanii, programe de loialitate. Date personale prelucrate în cazul transmiterii de informări privind oferta noastră - Newsletter:

 • adresa de email;
 • nume și prenume.

Prin abonarea la Newsletter, ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru vă transmite informații personalizate privind produsele și serviciile noastre. În orice moment, vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al ENS de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume, număr telefon.

În cazul participării la concursuri/campanii/programe de loialitate organizate de către ENS, vor fi prelucrate datele cu caracter personal colectate prin completarea documentelor (formularelor) de participare în conformitate cu modalitatea de desfășurare stabilită. Colectarea altor date cu caracter personal decât cele indicate vor avea la bază obligativitatea de conformare cu prevederi legale aplicabile.

4.1.3. Navigarea online – utilizarea cookie-urilor - informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare ca parte a navigării în cadrul Website-ului. Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

 • Asigurarea unei mai bune funcționări a Website-ului;
 • Afișarea corectă a conținutului;
 • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității Website-ului împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită;
 • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de produsele/ serviciile/ campaniile/ acțiunile desfășurate;
 • Realizarea acțiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dvs.;
 • Desfășurarea acțiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informații/ reclame în mediul online care poate determina afișarea acestora în cadrul platformelor de socializare/ altor platforme online.

ENS intenționeză să asigure o comunicare care corespunde interesului legitim privind comunicarea ofertelor privind produsele și serviciile noastre. În acest sens, este posibil ca în situația în care ați vizitat site-ul nostru să vă prezentăm oferte relevante și în cadrul altor medii digitale.

4.1.4. Marketing online - instrumente de targeting și retargeting

 • ENS utilizează activitatea de marketing online, pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Website și pentru a adapta conținutul paginilor noastre cu cea mai mare acuratețe în raport de interesele dumneavoastră. În desfășurarea acestei activități sunt utilizate module cookies, pixeli de urmărire și module de social media (Social Plugins). Aceste module urmăresc interesele dumneavoastră de navigare și interacțiunile sociale pe internet, exclusiv pentru a putea să ne îmbunătățim continuu oferta în raport de interesele dumneavoastră.
 • Cu ajutorul micro-targeting-ului (targeting și retargeting), reclamele personalizate pot apărea în timpul navigării pe diferite pagini web, ca sugestii de redirectionare către pagini deja vizitate de pe site-ul nostru. ENS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în scopul declarat mai sus, respectiv pentru adaptarea reclamelor, ofertelor și serviciilor la interesele dumneavoastră. Datele cu caracter personal utilizate pentru micro-targeting sunt următoarele: adresă de e-mail, date despre dispozitivul utilizat, date despre obiceiurile de navigare.
 • ENS poate transmite aceste date către terțe părți ce ajută la realizarea activitații de marketing descrisă pentru societatea noastră. Cu toate acestea, ENS depune toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

4.1.5. Utilizarea Platformelor Sociale: datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către ENS se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție. Datele personale la care avem acces:

 • nume și prenume;
 • pseudonimul;
 • adresa de email;
 • fotografie publicată ca imagine de profil;
 • identificator online;
 • descrierea sau preferințele personale;
 • datele cu care vă logați pe site-urile de socializare;
 • alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră (de exemplu, prin intermediul paginii "Contul meu"), contactându-ne sau furnizând conținut propriu, cum ar fi fotografii sau recenzii.

4.1.6. Utilizarea canalelor de contact: în situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:

 • nume și prenume;
 • adresa de email;
 • număr de telefon;
 • orice alte informații /detalii pe care le furnizați prin utilizarea canalelor de comunicare /contact.

Pentru obținerea mai multor informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare și selecție desfășurat, precum și privind datele personale necesare în cazul încheierii unui raport contractual de muncă, conform prevederilor legale, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de email: contact@melonicare.ro

5. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal

5.1. ENS are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale în scopuri de marketing.

5.2. Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

 • Prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
 • Securizarea acțiunilor de tranzacționare, prelucrare plăți;
 • Îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim ENS;
 • Îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.;
 • Exprimarea expresă a consimțământului;
 • Respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
 • Respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalele desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente.

5.3. Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.

5.5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate: ENS vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele tale cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”), dar și către Statele Unite ale Americii si Canada în situația utilizării unor instrumente de analiză precum GOOGLE și/sau alte entități terțe (Shopify Inc., Amazon Web Services, Mailjet SAS, Klaviyo Inc.). În cazul transferurilor de date în afara SEE, vom utiliza clauzele contractuale standard și Privacy Shield ca garanții pentru țările care duc lipsă de o decizie privind caracterul adecvat al protecției din partea Comisiei Europene.

6. Retenția datelor

6.1. ENS se angajează să respecte toate prevederile legale cu privire la retenția și ștergerea datelor cu caracter personal. Societatea ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

6.2. Perioada generală de retenție este de 15 ani.

6.3. În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

 • dacă prevederile legale o impun;
 • dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

7. Securitatea prelucrărilor datelor

7.1.ENS se angajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În acest sens, ENS implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

7.2. Totodată, ENS desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

8. Drepturile persoanelor vizate

8.1. Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

8.1.2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de ENS și, în caz afirmativ, de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate, ENS are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. ENS are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.

8.1.3. Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte, care nu sunt actuale sau daca sunt incorecte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Daca aveti un cont pe Website. puteți să vă actualizați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

8.1.4. Dreptul de a obține restricționarea procesului de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită societății ENS să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care ENS nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.
 • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în cadrul ENS, aceasta va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

8.1.5. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
 • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea.

8.1.6. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de ENS, cu excepția următoarelor situații:

 • aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți
 • aveți o comandă deschisă care nu a fost expediată sau doar parțial expediată
 • aveți o datorie neplătită către ENS
 • dacă există banuială sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani
 • dacă ați efectuat o achiziție, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

8.1.7. Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv.

8.1.8. Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri. Când doriți, vă puteți dezabona de la marketingul direct prin urmatoarele mijloace: urmând instrucțiuni din fiecare e-mail de marketing si/sau modificând setările contului dumneavoastră ENS. ENS nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

8.1.9. Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri realizează activități de profilare si segmentare in scop comercial, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

8.1.10. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

8.1.11. Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul de a obtine transferul unei copii a datelor dumneavoastră către dumneavoastră sau către o altă adresa, date cu caracter personal pe care le-ați furnizat societății ENS într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

8.1.12. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: Bucuresti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon: +40.318.059.211.

8.1.13. Prin prezenta Politica de Confidențialitate urmărim identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal posibile în desfășurarea activității comerciale, în vederea respectării obligației de transparență și a cerințelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile/ cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, caz în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații personale prin Responsabilul cu Protecția Datelor.

Această politică poate fi actualizată de către ENS, pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul Website-ului în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări. În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Societății (Operatorului): SC ENS ONLINE SRL

Adresă: Prelungirea Ghencea, 65, Bragadiru, Ilfov

E-mail: contact@melonicare.ro

De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram